Wywóz gruzu budowlanego z zastosowaniem kontenerów 3 i 5 m3


 • Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów - 170101

 • Odpady gruzu ceglanego 170102

 • Odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia - 170103

 • Zmieszane odpady z betonu ,gruzu ceglanego i zmieszane odpady z budowy remontów i demontażu i elementów wyposażenia , nie zawierające substancji niebezpiecznych - 170107

 • Usunięte tynki i tapety - 170180

 • Odpady z remontów i przebudowy dróg - 170181

 • Nie zawierające substancji i elementów niebezpiecznych odpady z remontów i budowy nie zaklasyfikowane inaczej - 170182

 • Asfalt nie zawierający smoły - 170302

 • Gleba i ziemia, w tym kamienie , nie zawierające substancji niebezpiecznych - 170504

 • Urobek z pogłębiania , nie zawierający substancji niebezpiecznych - 170506

 • Tłuczeń torowy (kruszywo ),nie zawierający substancji niebezpiecznych - 170508

 • konstrukcyjne zawierające gips nie zawierające substancji niebezpiecznych - 170802

 • Odpadowa papa - 170380

 • Materiały izolacyjne nie zawierające azbestu i innych substancji niebezpiecznych - 170604