POJEMNIKI DO SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW


Wrzucamy:
 • gazety, książki, zeszyty ,
 • katalogi, prospekty, foldery,
 • torby i worki papierowe,
 • ścinki drukarskie,
 • tekturę i kartony.

 • Nie wrzucamy:
 • zabrudzonego i tłustego papieru
 • kalek i papierów przebitkowych,
 • papieru połączonego z innym materiałem,
 • pieluch jednorazowych, podpasek i artykułów higienicznych.
 • Wrzucamy:
 • butelki bezbarwne i kolorowe bez zakrętek, wolne od zanieczyszczeń metalami i tworzywami
 • czyste słoiki bez zakrętek,
 • stłuczkę szklaną bez metalu i tworzyw sztucznych.

 • Nie wrzucamy:
 • luster , szyb okiennych,
 • szkła zbrojonego,
 • szkła kryształowego ,
 • szkła nietłukącego
 • zużytych żarówek,
 • lamp jarzeniowych,
 • kineskopów,
 • Wrzucamy:
 • puste butelki po napojach
 • torebki i folie z tworzyw sztucznych,
 • czyste plastikowe opakowania po żywności
 • opakowania z tworzyw sztucznych,
 • puste butelki plastikowe po kosmetykach i środkach czystości

 • Nie wrzucamy:
 • tworzyw piankowych,
 • styropianu,
 • butelek po olejach silnikowych i spożywczych,
 • artykułów wykonanych z połączenia tworzywa sztucznego z innymi materiałami.