Odbiór odpadów komunalnych

W celu usprawnienia współpracy nasi klienci mogą wybierać w dogodnych dla nich systemach usług:
  • zlecenia stałe oparte o harmonogram wywozu nieczystości,
  • zlecenia stałe telefoniczne,
  • zlecenia okresowe dla podmiotów prowadzących działalność np. w sezonie letnim,
  • zlecenia jednorazowe.