Mechaniczne oczyszczanie jezdni, dróg i placów dojazdowych


W zakresie mechanicznego letniego utrzymania czystości dróg: zamiatania i doczyszczania, dysponujemy nowoczesnymi zamiatarkami, z zainstalowanym systemem zraszającym. Usługi zimowego odśnieżania dróg, posypywania mieszanką chlorkową, solno-piaskową oraz nawilżania solanką wykonujemy przy pomocy najnowocześniejszych w Europie plugosolarek z ekologiczną technologią zmniejszania dawki soli przy zachowaniu dobrych parametrów oczyszczania. Do wykonywania prac konserwacji zieleni posiadamy najwyższej jakości sprzęt: ciągniki z kosiarkami rotacyjnymi, zgrabiarki, kosiarki spalinowe, noże mechaniczne, specjalistyczny sprzęt do renowacji trawników, samochody przystosowane do wywozu materiału roślinnego i odpadów stałych innego typu oraz podnośniki do pielęgnacji drzewostanu.