KONTENERY ODKRYTE


Kontener KP-7 przeznaczony do gromadzenia i wywozu odpadów budowlanych komunalnych, przy pomocy samochodów bramowych i hakowych. Polecamy na place budowy, rozbiórki