Doradztwo racjonalnej gospodarki odpadami


  • Białostocka Spółka MOP"-J.Tarachoń zawsze stawia na kompleksowe rozwiązania dostosowane do indywidualnych potrzeb klientów, opracowane w oparcia o wiedzę oraz logistyczne technologie gospodarowania odpadami komunalnym i przemysłowymi: Na pierwszym miejscu stawia na dobro klienta, działając jednocześnie w oparciu o proste i czytelne zasady.

  • Zawsze kierujemy się życzeniami i potrzebami naszych klientów, i działamy przedsiębiorczo. Współpracujemy z przedstawicielami samorządów, przemysłu, handlu i polityki.

  • Dysponuje nowoczesnymi specjalistycznymi samochodami firm: Man, Renault, oraz nowoczesnym sprzętem do letniego i zimowego utrzymania czystości i pielęgnacji terenów zielonych.

  • Podstawowym założeniem firmy jest jakość. Pracownicy. "MOP" Sp. k. w Białymstoku zostali specjalistycznie przeszkoleni, by mieli pełną świadomość tego co robią i jaka spoczywa na nich odpowiedzialność. Pozwala to na udzielenie przez firmę gwarancji za jakość świadczonych usług, co niewątpliwie jest jej największym atutem. Głównym celem firmy są usługi nowoczesne, przyjazne środowisku i oparte na najlepszych wzorcach. Nowoczesna Firma powinna mieć wiele zdolności. Jedną z podstawowych jest umiejętność dostosowania się do zmieniających i niestabilnych warunków, które dyktuje nie tylko rynek, ale także w znacznej mierze często zmieniające się prawo. O ile rynek wydaje się bardziej stabilny, to w przypadku norm prawnych częściej dostosowuje się je do koniunktury politycznej niż gospodarczej. Stąd realizacja kolejnej cechy - strategicznego działania, która naznaczona jest dużym ryzykiem decyzyjnym. W polityce jesteśmy nieprzewidywalni, lubimy budować na gruzach starego. Trudniej przychodzi nam rozbudowywanie tego, co ktoś inny rozpoczął. Ten indywidualizm częściej przeszkadza niż rozwija. Przyjąć czyjeś racje to przecież wstyd, porażka i oznaka słabości. Trzeba mieć świadomość trudności i umiejętność koncentrowania się na nich, a ich pokonywanie to właśnie rozwój. Sztuka w tym, aby wiedzieć, w którym miejscu i momencie może wystąpić zagrożenie dla firmy.

  • Wprowadzając najnowsze rozwiązania chcemy zbudować mechanizm podobny do szwajcarskiego zegarka: punktualny i niezawodny, w ustalonym rytmie wykonujący zadania, których suma składa się na jakość.

  • Wymaga to ze strony kadry kierowniczej pewnego wysiłku, zwłaszcza, gdy mamy do czynienia z wykonaniem zadania po raz pierwszy. Efekt będzie taki, że z chwilą powtórzenia się podobnego problemu będzie on znacznie mniej czasochłonny, Zaoszczędzony czas przeznaczamy na przygotowanie i wdrożenie nowego zadania, nowego paradygmatu. Chcąc być konkurencyjnym, musimy umieć i chcieć szybko przyswajać nowe umiejętności, zarówno te specjalistyczne, branżowe, jak i te, podnoszące kwalifikacje pracowników.

  • Efektem tych działań jest oczywiście zwiększenie zysków i obrotów oraz wzrost konkurencyjności na rynku. W prostej mierze wzrasta zadowolenie klienta z naszych usług.